สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการ

 สิทธิ์ประโยชน์โครงการ PT Auto Transform “Save แสน แสน Save รู้แบบนี้ใช้ LPG นานแล้ว”


1. ฟรีค่าอุปกรณ์และติดตั้งเชื้อเพลิง LPG มูลค่า 20,000 บาท จากค่าสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 9,990 บาท ( หรือเทียบเท่ากับ ได้รับส่วนลดค่าติดตั้งมูลค่า 10,000 บาท )

2. สมาชิกโครงการรับส่วนลดเชื้อเพลิง LPG ลิตรละ 0.5 บาท ไม่จำกัดลิตรรายเดือน ตลอดระยะเวลาสัญญา 36 เดือนหรือ 3 ปี เมื่อใช้บริการ LPG ที่สถานีบริการ PT LPG ทั่วประเทศ สูงสุดไม่เกิน 10,000 ลิตร 

3. สมาชิกบัตร PT Max Card Plus จะได้รับส่วนลดเชื้อเพลิง LPG เพิ่มอีกลิตรละ 0.5 บาท สำหรับการเติม 200 ลิตรแรกของแต่ละเดือน

ดังนั้น สมาชิกจะได้รับส่วนลดสูงสุด ถึงลิตรละ 1 บาท สำหรับการเติมเชื้อเพลิง LPG จำนวน 200 ลิตรแรกของแต่ละเดือน ( ตั้งแต่ลิตรที่ 201 เป็นต้นไป จะได้รับส่วนลดเหลือเพียงลิตรละ 0.5 บาท ) และจะเริ่มต้นใหม่ทุกๆวันที่ 1 ของเดือน

4. สมาชิกโครงการสมัครฟรีบัตรสมาชิก Max Card Plus มูลค่า 599 บาท พร้อมรับสิทธิพิเศษผ่านบัตร PT Max Card Plus ดังนี้ https://crmpartner.pt.co.th/maxplus/Privilege


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ PT Auto Transform “Saveแสน แสนSave รู้แบบนี้ใช้ LPG นานแล้ว”

1. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นสมาชิก PT Max Card Plus เท่านั้น (หากยังไม่เป็นสมาชิก สามารถรับสิทธิ์สมัครได้ฟรีในโครงการฯ

2. ค่าสมัครร่วมโครงการ 9,990 บาท ผู้สมัครเข้าร่วมต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนทำการติดตั้ง + ค่าติดตั้งในส่วนที่สูงกว่า 20,000 บาท เช่น ค่าติดตั้งมูลค่า 24,000 บาท ผู้สมัครจะต้องชำระ 9,990 + 4,000 = 13,990 บาท 

3. รถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ต้องเป็นรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมัน หรือ แก๊ส NGV เท่านั้น

4. รถยนต์ที่นำมาติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีอายุรถไม่เกิน 9 ปี ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ติดตั้งแก๊ส เพื่อสอบถามรายละเอียดในการขออนุมัติ)

5. ขอสงวนสิทธิ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับผู้สมัครที่ร่วมโครงการ TAXI Transform หรือมีประวัติการเติม PT LPG ภายในระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด

6. ระยะเวลาสัญญา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ LPG แล้วเสร็จ หรือ เติมเชื้อเพลิง LPG ครบจำนวน 3,600 ลิตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

7. กรณีรถที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขพื้นฐานของโครงการ อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเครื่องยนต์และศูนย์ติดตั้งที่ให้บริการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Pages